Speltherapie

Speltherapie is een vorm van vaktherapie waarbij spel ingezet wordt om het kind te helpen. Voor kinderen kan het lastig zijn om te praten over wat ze hebben meegemaakt of over wat er in hun omgaat. Gevoelens verwoorden lukt vaak nog niet. In speltherapie hoeven kinderen niet te praten maar kunnen zij spelen. Spel kan gezien worden als de taal van een kind. Door te spelen kunnen kinderen hun binnenwereld uiten. Ervaringen kunnen uitgespeeld worden en worden zo verwerkt. In het spel kunnen de gevoelens van het kind een plekje krijgen.

Speltherapie vindt plaats in de spelkamer. In de spelkamer is een divers aanbod van speelgoed aanwezig, zoals zand en water, playmobil, poppenhuis, ridderkasteel, dieren, autootjes, verkleedkleren, handpoppen en knuffels, babypoppen, een winkeltje, een keukentje, gezelschapsspellen en teken- en knutselspullen. Dit diverse aanbod geeft het kind de mogelijkheid om te uiten wat er in hem omgaat. Het kind mag meestal zelf kiezen waarmee het wil spelen. Het kind is de leider, de speltherapeut volgt het kind in zijn spel.

Afbeelding van een deel van de spelkamer met: een poppenhuis, ridders, prinsessen en een ridderkasteel, een zandbak, playmobil, handpoppen en knuffels.

De speltherapeut is deelgenoot van het spel van het kind, dat wil zeggen dat de speltherapeut meespeelt. De speltherapeut stimuleert het kind om te spelen en helpt het kind bij het uiten van wat er in hem omgaat. De speltherapeut geeft hier woorden aan en helpt het kind om problemen in het spel op te lossen, nieuwe vaardigheden aan te leren, gevoelens te uiten of ervaringen te verwerken. De speltherapeut is getraind om met het kind te communiceren in de taal van het kind: het spel.

In spel kan een kind zich uiten op manieren die in het dagelijks leven niet mogelijk zijn.  In het spel kan en mag vrijwel alles, als het maar veilig blijft voor het kind en de speltherapeut. Het kind wordt volledig geaccepteerd, hij mag zijn wie hij is en laten zien hoe hij zich voelt en hoe hij dingen ervaart zonder daarin veroordeeld te worden. Het kind voelt zich veilig en geaccepteerd. Door de vertrouwde relatie die het kind in het spel opbouwt met de speltherapeut kan het kind in speltherapie onder andere werken aan:

  • Het uitspelen en verwerken van negatieve ervaringen.
  • Het uiten van gevoelens.
  • Het verminderen van angsten of woede.
  • Het opdoen van succeservaringen.
  • Het opbouwen van zelfvertrouwen en/of een positiever zelfbeeld.
  • Nieuwe vaardigheden en manieren aanleren om met lastige situaties om te gaan.
  • Het verbeteren van de concentratie.
  • Gedragsverandering

Speltherapie is geschikt voor kinderen die niet lekker in hun vel zitten of in de knel zitten en het lastig vinden om daarover te praten. Ook voor mensen met een verstandelijke beperking kan speltherapie helpend zijn.

Speltherapeute Luanca bij de tipi-speeltent in de spelkamer.