Klachten en geschillen

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk moet voldoen aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Het kan voorkomen dat u als (ouder van een) cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Ik zou het fijn vinden dat u uw klacht eerst rechtstreeks met mij bespreekt, en indien van toepassing met mij én mijn bij uw casus betrokken samenwerkingspartner(s) vanuit Westerweelde Pedagogisch Centrum. Graag hoor ik uw klacht en wil ik met u in gesprek om samen tot een voor u geschikte oplossing te komen.

Klacht met betrekking tot geïndiceerde zorg vanuit de Jeugdwet of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Indien u een klacht heeft over geïndiceerde vaktherapeutische zorg (speltherapie of beeldende therapie) in het kader van de Jeugdwet of geïndiceerde zorg in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning dan kunt u gebruik maken van de FVB-Klachtenregeling. Het is daarbij van belang om te weten dat ik geregistreerd ben bij de Nederlandse Vereniging voor Speltherapeuten (NVVS) en de Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie (NVBT) onder registratienummer 106375.

Mocht u het niet prettig vinden om de klacht rechtstreeks met mij te bespreken, of vindt u dat uw klacht na ons gesprek nog onvoldoende is gehoord, of kunt u zich niet vinden in de besproken oplossingen, dan kunt u uw klacht indienen bij de FVB. Indien u uw klacht wilt indienen bij de FVB kunt u een mail sturen naar klacht@vaktherapie.nl of een brief schrijven en sturen naar FVB, Fivelingo 253, 3524 BN UTRECHT met daarin uw contactgegevens, een omschrijving van de klacht inclusief plaats en tijdstip en gegevens van de therapeut waar het om gaat.

Klacht met betrekking tot niet-geïndiceerde zorg
In de meeste gevallen lever ik geïndiceerde zorg (zie hierboven indien u daar een klacht over heeft). Indien u een klacht heeft over niet-geïndiceerde zorg en u er in gesprek met mij niet bent uitgekomen, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie
Het staat u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten.

Met ingang van 9 januari 2018 is mijn praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van de geschilleninstantie van het NIBIG.

Contact NIBIG
Wanneer u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.